Domů arrow Создание софтвер
CZ  | EN  | RU
Создание софтвера Âĺđńč˙ äë˙ ďĺ÷ŕňč Îňďđŕâčňü íŕ e-mail
Tvorba softwareVývoj se soustředí jak na software k vlastním výrobkům, tak i zcela nezávislý zakázkový software. Programování jednočipových procesorů, aplikace DOS, WINDOWS, vyšší programovací jazyky, internetové stránky, databázové aplikace.

 

Hlavní oblasti tvorby software:
1. Jednočipové procesory (např. assembler Zilog, Motorola, Intel)
2. Internetové stránky, databázové aplikace (např. Javascript, ASP, Access)
3. Vyšší programovací jazyky (např. Visual Basic, Pascal, QBasic)
4. Průmyslové regulační systémy (samostatná stránka)
Jednočipové procesory

Programování probíhá většinou přímo v assembleru vzhledem k rychlosti a úspornosti generovaných programů. Výhodou je také jednoznačná funkce a spolehlivost kódu. Aplikace většinou požadují delší dobu vývoje a řadu zkušeností.

Hlavním projektem je vývoj programovatelného regulátoru CLARE, který se postupně doplňuje o nové funkce a svými vlastnostmi již získal řadu ocenění.

Příklady dalších projektů:

  • řízení fotografické lampy
    regulace teploty výbojky, kontrola proudů, přehřátí, otevření clony atd.
  • myčka zubařských nástavců
    množství nadefinovaných programů mytí, kontroly otevření, kompresoru, turbíny, množství oleje, verze USA/EU atd.

Internetové stránky, databázové aplikace

Firma CLASIC se také zabývá tvorbou internetových stránek a aplikací pro prezentaci firem. Stránky jsou vytvářeny přímo v HTML editoru pro jejich přehlednost a velice úsporný kód. Pro složitější aplikace typu elektronického obchodu se většinou používají programovací jazyky Javascript nebo ASP.

Hlavním projektem je především tvorba a údržba firemních stránek, na kterých se právě nacházíte.

Dále je vyvinuto několik databázových systémů pro obchodní činnost, často provázané s internetem např. při generování ceníků. Databázové aplikace se většinou programují v Access mnohdy s využitím možností Excelu.

Vyšší programovací jazyky

Vyšší programovací jazyky jsou ideální pro tvorbu složitějších aplikací především ke zpracování měřených dat. Pod operačním systémem Windows vzhledem k rychlosti tvorby aplikace a kompatibilitě se nejčastěji využívá prostředí Visual Basic.

Hlavním projektem v této oblasti je vývoj řídícího systému CLARES, který zákazníci stále častěji využívají ve spojení s regulátory CLARE.

Příklady dalších projektů:


Měření vzorků v regulovatelném teplotním gradientu
(řízená krystalizace kovů)

Vysoká škola báňská Ostrava
Vysokoteplotní superkanthalová pec Tmax=1650°C

- počítačem řízení mikroposuv vzorku s přesností 0.1 mm/hod
- zaznamenávání měřených hodnot v libovolném intervalu
- automatické vypínání posuvu při určité teplotě
- přesná kalibrace posuvu
- vizualizace celého procesuProgramovatelné spínací hodiny
Deuton Praha

- nastavitelné spínání a vypínání (např. osvětlení) v rámci jednoho týdne nebo pro libovolná období v roce (vhodné pro noční osvětlení reklamních ploch vzhledem k časovým posunům východu slunce)
- programování pomocí kapesního počítače Psion Siena infraportem (i přes vitrýny apod.)
- databáze jednotlivých programů, synchronizace s PCDilatometr Netzsch 402EV
MŠLZ Svitavy

- nezávislá databáze etalonů a vzorků
- grafické znázornění včetně regresní interpolace měřených dat
- porovnání vzorku či etalonu s dalšími čtyřmi vzorků v grafické i tabulkové podobě
- volba parametrů měření, grafického zobrazení

(c) 1996-2013 CLASIC CZ Ltd.; Alsova 1075; 252 30 Revnice; tel/fax: +420 257 720 781 (031); mobil: +420 603 430 748